Lūsēni ZS Projekti

Datums: 10.01.2020

ZS “LŪSĒNI” noslēdz līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA). ZS “LŪSĒNI” 11.12.2019 datumā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) ir noslēdzis ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/015 par projekta “ZS "LŪSĒNI" kokapstrādes ražotnes paplašināšana” īstenošanu. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds.

Datums: 08.04.2020

Nodota ekspluatācijā kokapstrādes darbnīcas piebūve Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/015 ietvaros. Būvdarbu kopējās izmaksas sastāda 166 067,36 EUR. Būvdarbu veicējs: SIA “Maltas Celtnieks”.

Datums: 08.07.2020

ZS “LŪSĒNI” noslēdz līgumus par kokapstrādes ceha siltināšanu un ārējās un iekšējās ugunsdzēsības sistēmas izbūvi

Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/015 ietvaros uzņēmums ir noslēdzis līgumus par kokapstrādes ceha siltināšanu un ārējās un iekšējās ugunsdzēsības sistēmas izbūvi. Būvdarbu kopējās izmaksas sastāda 217 270,21 EUR. Būvdarbu veicējs: SIA “Maltas Celtnieks”. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds.

Datums: 14.10.2020

Izsludināts iepirkums “Katlu mājas būvniecība”

Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/015 ietvaros www.iub.gov.lv interneta vietnē uzņēmums ir izsludinājis iepirkuma procedūru katlu mājas būvniecības darbiem. Būvdarbu paredzamā līgumcena: 250 000,00 EUR bez PVN. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 5. novembris.

Datums: 11.01.2021

Veikta kokapstrādes ceha siltināšana un ārējās un iekšējās ugunsdzēsības sistēmas izbūve

Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/015 ietvaros uzņēmumā ir veikta kokapstrādes ceha siltināšana un ārējās un iekšējās ugunsdzēsības sistēmas izbūve. Būvdarbu veicējs: SIA “Maltas Celtnieks”.

Datums: 24.09.2021.

Zemnieku saimniecība “Lūsēni” 2021.gada 27.augustā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana zemnieku saimniecības "Lūsēni" ražotnē” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/20/A/048 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē – kokapstrādē, veicot kompleksus risinājumus energoefektivitātes celšanā uzņēmuma ražotnē un ražošanas procesā. Projekta ietvaros plānots veikt šādus energoefektivitāti veicinošus pasākumus: (1) Siltummezgla cauruļvadu siltināšana; (2) Automātiskā padeves līnijas uz četrpusīgo garenfrēzmašīnu iegāde; (3) Optimizācijas šķērszāģēšanas līnijas ar optisku izejmateriāla izvērtēšanu iegāde’ (4) Ķīļtapu savienojuma frēzēšanas un līmēšanas iekārtas iegāde; (5) Pakotāja iegāde; (6) Biomasas apkures katla sistēmas iegāde; (7) Jaunas zāģmateriālu kaltes uzstādīšana; (8) Jaunas šķeldu kaltes uzstādīšana Veiksmīgai projekta pasākumu ieviešanai tiks nodrošināta kompetenta projekta vadība. Īstenojot pasākumus plānots sasniegt 2024,19 MWh lielu enerģijas ietaupījumu gadā. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas rezultātā kopējais iegūtais enerģijas ietaupījums konkrētajos ražošanas procesos pret aprēķināto enerģijas un esošo enerģijas patēriņu pirms pasākumu īstenošanas samazināsies no 6’627,94 MWh / gadā līdz 4’603,75 MWh / gadā jeb par 30,54%. Aprēķināts siltumnīcefekta gāzu palielinājums gadā – 3,058 t/CO2. Projekta kopējās izmaksas plānotas 2’304’760.74 EUR apmērā, no tām attiecināmās izmaksas – 1’771’920.63 EUR, neattiecināmās izmaksas – 532’840.11 EUR. No projekta attiecināmajām izmaksām 54,28% jeb 961’754.12 EUR apmērā plānots Kohēzijas fonda līdzfinansējums, savukārt 810’166.51 EUR privātās attiecināmās izmaksas. Projektu plānots īstenot 29 mēnešu laikā, t.i. no 2021.gada augusta līdz 2023.gada decembrim.

Datums: 10.04.2021

ZS “LŪSĒNI” noslēdz līgumu par katlu mājas būvniecību

Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/015 ietvaros uzņēmums ir noslēdzis līgumus par kokapstrādes ceha siltināšanu un ārējās un iekšējās ugunsdzēsības sistēmas izbūvi. Būvdarbu kopējās izmaksas sastāda 355 500,67 EUR. Būvdarbu veicējs: SIA “Siltumbūve”. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds.

Datums: 10.07.2021

ZZS “LŪSĒNI” uzsāk katlu mājas būvniecības darbus

Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/015 ietvaros uzņēmums 2021.g. februārī ir uzsācis katlu mājas būvniecības darbus. Būvdarbu veicējs: SIA “Siltumbūve”. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds.

Datums: 09.10.2021

ZS “LŪSĒNI” norit katlu mājas būvniecības darbi

Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/015 ietvaros uzņēmumā tiek veikta kaltu mājas būvniecība. Kopš 2021.g. februāra ir veikti darbi 82% apmērā. Būvdarbu veicējs: SIA “Siltumbūve”. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds.

Datums: 08.01.2022

ZS “LŪSĒNI” pagarina katlu mājas būvdarbu termiņu

Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/015 ietvaros uzņēmums ar būvdarbu veicēju SIA “Siltumbūve” ir vienojies par katlu mājas būvniecības termiņa pagarinājumu līdz 2022. gada 30. aprīlim. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds.

Datums: 08.04.2022

ZS “LŪSĒNI” gatavojas katlu mājas nodošanai ekspluatācijā

Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/015 ietvaros uzņēmums ar būvdarbu veicēju SIA “Siltumbūve” veic noslēdzošos darbus katlu mājas nodošanai ekspluatācijā. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds.

Datums: 06.07.2022

ZS “LŪSĒNI” augusta mēnesī plāno nodot ekspluatācijā jauno katlu māju

Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/015 ietvaros uzņēmums augusta mēnesī plāno nodot ekspluatācijā jauno katlu māju. Būvniecības darbus sekmīgi veicis uzņēmums SIA “Siltumbūve”. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds.

Datums: 05.10.2022

ZS “LŪSĒNI” nodevis ekspluatācijā jauno katlu māju

Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/015 ietvaros uzņēmums ir nodevis ekspluatācijā jauno katlu māju. Būvniecības darbus sekmīgi veicis uzņēmums SIA “Siltumbūve”. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds.

Datums: 30.09.2022

Uzņēmums turpina Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta Nr.4.1.1.0/20/A/048 “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana zemnieku saimniecības "Lūsēni" ražotnē” īstenošanu, kur pēdējo 6 mēnešu laikā veikta virkne projektā paredzētu pasākumu – uzstādītas jaunas šķeldas un zāģmateriālu kaltes, optimizācijas šķērszāģēšanas līnija ar optisku izejmateriāla izvērtēšanu, ķīļtapu savienojuma frēzēšanas un līmēšanas iekārta, pakotājs un automātiskā padeve uz ēveli. Pārējos pasākumus plānots pabeigt līdz 2023.gada pavasarim.

Datums: 31.03.2022

Pēc līguma noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru uzsākta projekta Nr.4.1.1.0/20/A/048 “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana zemnieku saimniecības "Lūsēni" ražotnē” īstenošana, noslēdzot līgumus ar visiem iekārtu piegādātājiem, kur piegādes termiņi pamatā noteikti līdz 2022.gada beigām.

Datums: 31.01.2023

Uzņēmums š.g. janvārī ir pabeidzis pēdējo no Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta Nr.4.1.1.0/20/A/048 “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana zemnieku saimniecības "Lūsēni" ražotnē” ietvaros īstenojamajām aktivitātēm – uzņēmuma ražotnē veikti nepieciešamie siltummezgla cauruļvadu siltināšanas darbi. Nākamajos mēnešos uzņēmums plāno veikt formālo projekta noslēgšanu, t.sk. gala atskaišu iesniegšanu CFLA.

Datums: 30.06.2023

Uzņēmums ir noslēdzis Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta Nr.4.1.1.0/20/A/048 “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana zemnieku saimniecības "Lūsēni" ražotnē” īstenošanu. Projekta ietvaros veikti šādi energoefektivitāti veicinoši pasākumi: (1) Siltummezgla cauruļvadu siltināšana; (2) Automātiskā padeves līnijas uz četrpusīgo garenfrēzmašīnu iegāde; (3) Optimizācijas šķērszāģēšanas līnijas ar optisku izejmateriāla izvērtēšanu iegāde’ (4) Ķīļtapu savienojuma frēzēšanas un līmēšanas iekārtas iegāde; (5) Pakotāja iegāde; (6) Biomasas apkures katla sistēmas iegāde; (7) Jaunas zāģmateriālu kaltes uzstādīšana; (8) Jaunas šķeldu kaltes uzstādīšana. Veiksmīgai projekta pasākumu ieviešanai tika piesaistīta arī kompetenta projekta vadība. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas rezultātā kopējais iegūtais enerģijas ietaupījums konkrētajos ražošanas procesos pret aprēķināto enerģijas un esošo enerģijas patēriņu pirms pasākumu īstenošanas samazinājies no 6’627,94 MWh / gadā līdz 4’603,75 MWh / gadā jeb par 30,54%. Aprēķināts siltumnīcefekta gāzu palielinājums gadā – 3,058 t/CO2. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas faktiski sasniegušas 1’769’945.30 EUR, no tām Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērs – 961’148.72 EUR. Projektu īstenots no 2021.gada augusta līdz 2023.gada jūnijam, t.i. 23 mēnešu laikā.

Projekta īstenošanas ilgums: 08.2023.–07.2025.

SIA “Lūsēni” veic ieguldījumus ražošanas procesu digitalizācijā un automatizācijā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" ietvaros Projekts “SIA “Lūsēni” ražošanas procesu digitalizācija un automatizācija” (AIZ-DIGI-46) Projekta mērķis ir īstenot uzņēmuma digitālās stratēģijas attīstības pasākumus būtiskai uzņēmuma esošo procesu digitalizācijai un automatizācijai. Projekta īstenošanas rezultātā tiks būtiski automatizēts un digitalizēts SIA “Lūsēni” izejmateriāla izstrādes process, ceļot uzņēmuma produktivitāti, izstrādāto materiālu kvalitāti un paaugstinot digitālās pārvaldību. Projekta rezultātā tiks aizstāta esošā priedes apaļkoksnes (baļķu) zāģēšanas līnija, kas sastāv no vairākām iekārtām un komponentēm, kas ir tehniski un morāli novecojušas, ar ierobežotu un programmnodrošinājumu, pret jaunākās paaudzes apaļkoksnes zāģēšanas līniju ar zāģbaļķu skanēšanas un optimālākās izstrādes noteikšanas funkcionalitāti. Jaunākās paaudzes zāģēšanas līnija būs ar pilnībā digitāli vadāmu funkcionalitāti, kur darbības tiek veiktas pilnībā automatizēti, bez pārtraukumiem, visaugstākajā kvalitātē un īsos laika periodos. Projekta ietvaros veikto pasākumu un investīciju rezultātā tiks sekmēta uzņēmuma attīstība, paaugstināsies produktivitātes rādītāji. Rezultātā pēc ieguldījumiem digitālajā transformācijā, uzņēmums būs gan ilgtspējīgāks, gan konkurētspējīgāks. Projekta kopējās izmaksas: 3 008 648,22 EUR Eiropas Savienības finansējums (kapitāla atlaides formā): 1 000 000,00 EUR