Skaidas

Skaidas

Ikviena kokapstrādes procesa neatņemama sastāvdaļa ir skaidas un arī šis blakusprodukts ietilpst „Lūsēni” piedāvājumu klāstā. Piedāvājam gan zāģskaidas, gan arī ēveļskaidas.

Zāģskaidas
Ēveļskaidas

Produkcijas foto

Zāģskaidas veidojas kokmateriālu pirmapstrādes cikla laikā, pārstrādājot baļķus dēļos.

Galvenie raksturlielumi

Koka suga priede (Pinus Sylvestris L.)
Mitruma saturs 35 – 55 % * atkarīgs no sezonas
Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta veiktās testēšanas rezultāti ( testēšanas pārskats - pdf ) :
Frakcijas izmēri 0,1 - 3,15 mm
Tilpumblīvums 220 kg / m3
Mitruma saturs 41 %
Pelnu saturs 0,1 %
Augstākā siltumspēja 5,769 MWh/ t
Zemākā siltumspēja pie sākotnējā mitruma 2,905 MWh / t
Ražošanas jauda 900 m3 / mēnesī