Par mums un mūsu uzņēmumu

Ģimenes kokapstrādes uzņēmuma „Lūsēni” darbības pirmsākumi meklējami 1995. gadā, kad tika uzsākta celtniecības un taras dēļu ražošana galvenokārt vietējam tirgum un eksportam uz Angliju, Ungāriju un Spāniju.
1998. gadā tiek izstrādāta uzņēmuma attīstības stratēģija, kuras pamatā ir intensīva finansiālo resursu novirzīšana jaunu iekārtu iegādei un ražošanas procesu efektivitātes uzlabošanai. Izvēlētā stratēģija izrādās veiksmīga, kā rezultātā, īsā laika posmā „Lūsēni” ražošanas jaudas sasniedz 500 m3 mēnesī.

Par nozīmīgu uzņēmuma darbības vēsturē var uzskatīt 2004. gadu, kad tiek pārpirkts kokapstrādes uzņēmums „Timberland” ar visām tam piederošām ēkām un iekārtām. Līdz ar to dažādojas ražojamās produkcijas klāsts, tiek ražoti arī līmēti materiāli, apdares dēļi un briketes. Pateicoties tam, uzņēmums spēj kāpināt ražošanas jaudas līdz 700 m3 mēnesī.

Kopš 2006. gada, kad, kā uzņēmuma pamatdarbības prioritāte tiek izvirzīta ražotās produkcijas pievienotās vērtības palielināšana, par z/s „Lūsēni” pamatprodukciju kļūst līmētas logu/durvju brusas, mēbeļu plātnes un garumā audzēti dēļi.
Lielākā daļa z/s „Lūsēni” ražotās produkcijas tiek eksportēta uz tādām valstīm kā Vācija, Itālija, Francija, Šveice, Ungārija un Norvēģija.

Viena no mūsu uzņēmumu raksturojošām pazīmēm ir tieksme pilnveidoties, tāpēc, lai uzlabotu produkcijas kvalitāti, paaugstinātu ražošanas efektivitāti un attīstītu ražošanas jaudas, mēs lielu uzmanību pievēršam iekārtu modernizācijai un automatizācijai. Bet, lai cik arī mūsdienīga būtu iekārta, tā nav iedomājama bez cilvēka uzraudzības, tādēļ uzņēmumā tiek nodarbināti 70 strādājošie, zinoši, prasmīgi un pieredzējuši sava amata speciālisti.

Uzņēmumam ir FSC® Koksnes piegādes ķēdes sertifikāts (licences kods FSC-C111696), kas apliecina ražošanā izmantotās koksnes izcelsmi no atbildīgi apsaimniekotiem mežiem un kontrolētiem avotiem. Sertifikāts ir apliecinājums arī tam, ka uzņēmumā izveidotā sistēma nodrošina pilnīgu materiāla izsekojamības iespēju visā ražošanas procesā, no baļķu piegādes brīža līdz gatavās produkcijas nosūtīšanai. FSC® produkcija ir pieejama pēc pieprasījuma.

Individuāla pieeja katram klientam un fleksibilitāte ir lietas, kas izceļ mūs starp citiem ražotājiem. Mēs spējam piemērot mūsu ražošanas tehnoloģijas ikviena klienta vēlmēm un vajadzībām, un tas ir tas, ko mūsu sadarbības partneri novērtē visaugstāk.